Finansiering på Bilia

Köp bil hos Bilia – kontantköp eller billån

Låna och köpa – vad innebär det?

Om du köper bilen kan du stå för hela summan själv, eller ta ett billån. Du får större frihet, men också större ansvar för bilens underhåll. Exempelvis behöver du skaffa bilförsäkring och se till att bilen servas regelbundet och besiktigas efter tre år.

 • Anledningar att köpa/låna

  + Större frihet

  Med en bil du äger själv slipper du en begränsad körsträcka till skillnad från om du privatleasar. Om bilen får en skada (som inte utgör trafikfara) kan du välja att reparera den när det passar dig. Det är din bil!

  + Flexibla billån

  När du tagit ett lån kan du göra extra amorteringar, eller lösa in hela lånet när som helst under avtalsperioden. Vill du äga bilen efter att kontraktet har gått ut, går det bra att betala resterande kostnad.

  Du kan såklart även välja att förlänga ditt lån om du vill fortsätta köra bilen efter avtalstiden.

 • Att tänka på vid kontantköp/billån

  – Andrahandsvärde

  Så snart du startar bilen börjar andrahandsvärdet sjunka. Ju längre du kör, och ju fler skador som uppstår, desto mer minskar bilens värde.

  Hur mycket bilen sjunker i värde är svårt att förutse. Detta bekymmer slipper du om du väljer privatleasing.

  +/– Kontantinsats

  När du tar ett billån betalar du alltid in en kontantinsats. Det innebär å ena sidan en större startkostnad, men den ger dig å andra sidan en lägre månadskostnad.

  Du kan även välja att betala av mer på bilen under avtalstiden, vilket sänker din månadskostnad ytterligare.

  +/– Restvärde

  När du lånar till bilköpet behöver du tänka på restvärdet. Detta är den del av bilens värde som beräknas kvarstå efter låneperiodens slut. Då blir restvärdet en skuld du behöver hantera. Du kan antingen betala av resterande belopp och behålla bilen, förlänga ditt billån eller sälja bilen.

  En lägre månadskostnad under låneperioden innebär ett högre restvärde. Med en högre månadskostnad minskar restvärdet, och då kan bilen vara din efter låneperiodens slut.

Vilket bilmärke är du intresserad av?

Läs mer om hur vi hjälper dig med billån till våra olika bilmärken när du köper bil.