Integritetspolicy

Denna kortfattade integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, sparar och nyttjar dina personuppgifter. För att ta del av vår integritetspolicy i sin helhet, klicka här.

Vill du ha mer information eller utöva dina rättigheter, såsom att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, gör du det enklast genom e-post till Bilia på bilia.nu@bilia.se eller telefon 0771-400 000

Vi behandlar självklart dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd och har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vårt huvudsakliga syfte med att samla in och behandla personuppgifter är för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Om du exempelvis köper ett fordon, en produkt eller tjänst från oss behandlar vi person- och fordonsuppgifter för att ha möjlighet att planera, genomföra och följa upp köp-, service-, reparation och garantiärenden. Detta gäller också om du begärt en offert från oss.

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund genom nyhetsbrev, kund- eller marknadsundersökningar samt via post, mejl, sms eller telefon. Vi kan också komma att behandla namn, personnummer, körkortsuppgifter och din ekonomiska situation i samband med att du provkör, leasar, hyr eller lånar ett fordon hos oss.

Om du kontaktar Bilia, via exempelvis vår hemsida, e-post, chatt eller telefon, så behandlar vi de personuppgifter du lämnar i syfte att hantera din förfrågan. Om du besöker vår webbplats eller använder lokalt wifi på någon av våra anläggningar kan vi komma att automatiskt samla in ip-adress eller namnet på din enhet i syfte att motverka olovliga intrång eller nyttjandet av våra IT-resurser. På våra anläggningar använder vi också övervakningskameror för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt för att övervaka och säkerställa funktion i våra biltvättar samt parkeringar.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra Bilia-bolag och ibland även leverantörer för datalagring eller annan datahantering. I de flesta fall är de då våra personuppgiftsbiträden men kan även själva vara ansvariga för personuppgiftsbehandlingen såsom kreditföretag, försäkringsbolag eller fordonstillverkare.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Integritetspolicyn i sin helhet

Om du vill läsa hela vår integritetspolicy på en mer detaljerad nivå, klicka på någon av länkarna nedan:

Integritetspolicy för Bilia Personbilar (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia BMU (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia Toyota (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia Mercedes-Benz och Nissan (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia XPENG (PDF-länk).

Integritetspolicy för Bilia Center City (PDF-länk)

Frågor och svar om vår integritetspolicy

Vem kan få tillgång till mina uppgifter?

I huvudsak behandlas dina personuppgifter endast av relevanta bolag inom Biliakoncernen. Men vi delar även uppgifterna med andra aktörer som agerar på uppdrag av oss. Dessa har dock ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina person- och fordonsuppgifter till myndigheter, till exempel vid registrering av fordon. Om vi har kontrollerat och/eller reparerat brister kan vi rapportera dessa direkt till Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till kreditföretag (inför en kreditupplysning), generalagenter och fordonstillverkare (främst för garantiärenden och kundundersökningar), försäkringsbolag (vid köp, service eller reparation) och finansbolag (när du leasar av oss).

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna fullgöra våra åtaganden eller vad som är tillåtet enligt lag, praxis, förordning eller myndighetsbeslut. Dessa tider varierar beroende på uppdrag, men sträcker sig normalt mellan 3 månader och 5 år.

Kan jag påverka hur mina uppgifter behandlas?

Som kund hos oss har du rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen får dock ingen effekt på vår behandling av uppgifterna för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 0771-400 000 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.