Integritetspolicy

Denna kortfattade integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, sparar och nyttjar dina personuppgifter. För att ta del av vår integritetspolicy i sin helhet, klicka här.

Vårt huvudsakliga syfte med att samla in och behandla personuppgifter är för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Om du exempelvis köper ett fordon eller tjänst från oss behandlar vi person- och fordonsuppgifter i för att ha möjlighet att planera, genomföra och följa upp service-, reparation och garantiärenden. Detta gäller också om du begärt en offert från oss.

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund genom nyhetsbrev, kund- eller marknadsundersökningar samt via post, mejl eller sms. Vi kan också komma att behandla namn, personnummer, körkortsuppgifter och din ekonomiska situation i samband med att du provkör, leasar, hyr eller lånar ett fordon hos oss.

Om du besöker vår webbplats eller använder lokalt wifi på någon av våra anläggningar kan vi komma att automatiskt samla in ip-adress eller namnet på din enhet i syfte att motverka olovliga intrång eller nyttjandet av våra IT-resurser. På våra anläggningar använder vi också övervakningskameror för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet.

Integritetspolicyn i sin helhet

Om du vill läsa hela vår integritetspolicy på en mer detaljerad nivå, klicka på någon av länkarna nedan:

Integritetspolicy för Bilia Personbilar (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia BMU (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia Toyota (PDF-länk)

Integritetspolicy för Bilia Mercedes-Benz och Nissan (PDF-länk)

Frågor och svar om vår integritetspolicy

Vem kan få tillgång till mina uppgifter?

I huvudsak behandlas dina personuppgifter endast av relevanta bolag inom Biliakoncernen. Men vi delar även uppgifterna med andra aktörer som agerar på uppdrag av oss. Dessa har dock ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina person- och fordonsuppgifter till myndigheter, till exempel vid registrering av fordon. Om vi har kontrollerat och/eller reparerat brister kan vi rapportera dessa direkt till Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till kreditföretag (inför en kreditupplysning), generalagenter och fordonstillverkare (främst för garantiärenden och kundundersökningar), försäkringsbolag (vid köp, service eller reparation) och finansbolag (när du leasar av oss).

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna fullgöra våra åtaganden eller vad som är tillåtet enligt lag, praxis, förordning eller myndighetsbeslut. Dessa tider varierar beroende på uppdrag, men sträcker sig normalt mellan 3 månader och 5 år.

Kan jag påverka hur mina uppgifter behandlas?

Som kund hos oss har du rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen får dock ingen effekt på vår behandling av uppgifterna för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering.

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på 0771-400 000 och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.