Tvätta bilen hos Bilia

Tvätta bilen hos oss

Tvätta miljöcertifierat på Tvätta

På Tvättastationerna erbjuder vi dig en skonsam biltvätt som skyddar lacken samtidigt som du värnar om miljön. Med Biliakortet får du alltid rabatt på alla tvättprogram samt bonus.

Alla våra Tvättastationer är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Varför välja Tvätta?

Vi renar utsläppen. Vi uppfyller alla de krav om vattenrening och utsläpp av olja och tungmetaller som kommunerna ställer. På våra Tvättastationer återvinns dessutom i genomsnitt 85 % av allt vatten (i vissa fall upp till 92 %).

Det finns även oljeavskiljare på anläggningarna och alla tvättmedel som används är miljöanpassade. 

Vi är miljöcertifierade. Alla Tvättastationer är certifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi har rätt dokumentation och utbildning kopplat till vårt miljöledningssystem. 

Vi har även fastställda miljömål och hela verksamheten har granskats på ett systematiskt sätt för att säkerhetsställa att vi kan värna om såväl den inre som den yttre miljön.