Bilskatt - vi reder ut begreppen
Bilskatt - vi reder ut begreppen

Bilskatt - vi reder ut begreppen

Hur fungerar bonus-malus?

Fordonsskattesystemet bonus malus innebär att staten premierar bilar med låga utsläpp medan bilar med högre utsläpp får högre skatt. Genom att välja rätt bil kan du alltså få en lägre fordonsskatt. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och därmed minska utsläppen. Bonus Malus är latin och betyder ordagrant ”bra dålig”.

Förändringar som planeras för 2022

Under 2022 och början av 2023 väntar ändringar av skatteregler, förmånsvärden och miljöbonus . Med rätt kunskap kan du göra en bilaffär som är så ekonomiskt fördelaktig som möjligt. Läs mer nedan om vilka regler och belopp som gäller och kontakta oss om du har fler frågor.

Från och med 1 juni
Från och med 1 juni omfattas alla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av malus om de släpper ut över 75 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Över 125 gram koldioxid per kilometer tillkommer en extra skatt.

I dagsläget premieras elbilar, laddhybrider och anda miljöklassade fordon med vissa skattelättnader. I samband med de föreslagna regeländringarna kommer sannolikt en skärpning att ske med sänkt bonus för laddhybrider och någon form av pristak för att elbilar ska kunna erhålla bonus.

Från och med 1 juli 2022
Den 1 Juli 2022 ändras nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar. Detta innebär följande nedsättningsbelopp (Miljöteknikavdrag) av bilarnas förmånsgrundande värde
 • El- och vätgasbilar: 350.000 kr
 • Laddhybrider: 140.000 kr
 • Gasbilar: 100.000 kr
Nedsättningens storlek får inte överstiga 50% av bilens nybilspris.

Från och med 12 juli
 • Gränsen för utsläpp för att få miljöbonus sänks från 60 g CO2/km till 50 g CO2/km.
 • För elbilar och laddhybrider införs ett pristak så endast bilar med ett inrapporterat nybilsbris hos Skatteverket på högst 700 000 kr får bonus.
 • Laddhybrider får en korrigerad bonus med maxtak 20 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Begränsningen att bonusen till företag får uppgå till högst 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil tas bort. Detta innebär att samma regler gäller både privatpersoner och företag.
Från och med 1 januari 2023
 • Utsläppsgräns för att få miljöbonus sänks 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km.
 • Laddhybrider får en korrigering där maxbonus blir 10 000 kr och 5 000 kr som lägst.
 • Elbilar får en sänkt maxbonus från 70 000 kr till 50 000 kr.

Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om miljöbonusar, fordonsskatter och annat som kan påverka din bilekonomi.

Bonus och malus i korthet

Bonus i korthet:
 • Bilar som släpper ut mindre än 50 g co2/km har rätt till bonus.
 • Bilar som släpper ut noll gram ges den högsta bonusersättningen – 70.000 kr (Gäller från och med 12 juli).
 • Bonusen minskar därefter linjärt för varje gram ner till 5000 kr.
 • Det högsta bonusbelopp för fordon med utsläpp över noll blir 20.000 kr.
 • Bonusen betalas ut först efter sex månader och får utgöra max 25% av bilens pris.
 • För elbilar och Laddhybrider som överstiger 700.000 kr i inrapporterat nybilspris till Skatteverket utgår ingen bonus.

Malus (förhöjd fordonsskatt) i korthet:
 • Förhöjd fordonsskatt tas ut för bilar som släpper ut 75 g co2/km eller mer.
 • Fordon som släpper ut 75 - 125 g co2/km bestraffas med 107 kr/g.
 • Fordon som släpper ut mer än 125 g co2/km bestraffas med 132 kr/g.
 • Grundbeloppet är 360 kr för alla bilar.
 • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.
 • Dieselbilar får även ett s.k. ”bränsletillägg” om 13,52kr multiplicerat med totalt antal co2/km

Knepigt? Vi hjälper dig att få koll inför ditt bilköp.

Prata med oss om bilskatten när du letar efter din nästa bil. Vi hjälper dig hålla koll på vilka regler och belopp som gäller för just de bilmodeller du funderar på.
 

Vi har ett stort utbud av olika biltyper anpassade för alla livets behov. Vilken biltyp passar dig bäst?

Frågor och svar om bilskatt

Hur vet jag vad och när jag ska betala?

Transportstyrelsen, som ansvarar för vägtrafikregistret, sänder ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen. Beloppet baseras på de uppgifter som finns om ditt bilägande i vägtrafikregistret.

Hur beräknar jag min fordonsskatt?

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon.

Om din bil släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer, betalar du dessutom ett koldioxidbelopp. Mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer betalar du 107 kronor per gram och år. Över 131 gram koldioxid per kilometer betalar du 132 kronor per gram och år.

Om ditt fordon drivs på diesel, betalar du även ett miljötillägg på 250 kronor per år och ett bränsletillägg. Bränsletilläggets storlek beräknar du genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer, vid blandad körning, och multiplicera det med faktorn 13,52.

Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt. Begagnade bilar berörs ej.

Hur kan jag påverka skatten genom mitt bilval?

När du väljer en bil med låga eller inga utsläpp, blir din bilskatt lägre. Det beror på att vårt fordonsskattesystem, bonus malus, är utformat för att bidra till minskade utsläpp från trafiken.

Vad är NEDC?

NEDC står för New European Driving Cycle. Detta är en mätmetod som utvecklades på 1980-talet för att mäta bilars utsläpp. På grund av teknisk utveckling, utbyggnad av infrastruktur och förändrade körmönster har NEDC blivit föråldrat och ersattes 2017 av WLTP.

Vad är WLTP?

WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Detta är en global mätmetod för utsläpp och bränsleförbrukning som används sedan slutet av 2010-talet. Testerna består av fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser.

Vad innebär förändringen från NEDC till WLTP?

I och med övergången till WLTP kan du jämföra förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bilmodell över hela världen.  WLTP ger dessutom utsläppsvärden som bättre återspeglar verkliga körförhållanden. 

Omfattas min bil av bonus-malussystemet?
Bilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som har fordonsår 2018 eller senare och har tagits i trafik efter 1 juli 2018 omfattas av bonus-malussystemet. Hur hög skatten blir beror främst på bränsletyp och utsläpp av koldioxid. Utsläppen mäts enligt den internationella testmetoden WLTP.