Bilskatt - vi reder ut begreppen

Bilskatt - Bonus malus

Klimatbonusen upphörde den 8/11 2022

Regeringen har lämnat besked om att klimatbonusen upphörde den 8 november 2022. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter det datumet inte kommer att få någon klimatbonus.

Läs mer på Regeringens hemsida här

Varför pratas det om Bonus malus?

Bonus malus är latin och betyder ordagrant ”bra dålig”. Bilskattesystemet Bonus malus innebar att staten premierade bilar med låga utsläpp medan bilar med högre utsläpp fick högre skatt. Genom att välja rätt bil kunde du alltså få en lägre fordonsskatt. Syftet var att öka andelen miljöanpassade bilar och därmed minska utsläppen.

För att få utbetald klimatbonus måste du ha ett signerat avtal senast 8 november 2022.

 • Klimatbonus max 70.000 kr vid leverans under 2022.

 • Klimatbonus max 50.000 kr vid leverans från 1 januari 2023.

 • Klimatbonus gäller bilar med ingångspris på högst 699.000 kr.

 • Tanka bilenTanka bilen

  Malus (förhöjd bilskatt) i korthet:

  • Förhöjd bilskatt tas ut för bilar som släpper ut 75 g co2/km eller mer.
  • Den förhöjda skatten gäller i tre år från det att bilen blir skattepliktigt för första gången. Därefter återgår den till vanlig fordonsskatt.
  • Grundbeloppet är 360 kr för alla bilar.
  • Bilar som släpper ut 75 - 125 g co2/km bestraffas med 107 kr/g.
  • Bilar som släpper ut mer än 125 g co2/km bestraffas med 132 kr/g.
  • Dieselfordon får ett miljötillägg på 250 kr.
  • Dieselfordon får även ett s.k. ”bränsletillägg” om 13,52kr multiplicerat med totalt antal co2/km.

Vi hjälper dig att få koll inför ditt bilköp.

På våra lagerbilar finns skatten uträknad under biluppgifter.

Är du fortfarande osäker? Prata med oss om bilskatten när du letar efter din nästa bil. Vi hjälper dig hålla koll på vilka regler och belopp som gäller för just de bilmodeller du funderar på.


 

Frågor och svar om Bonus malus bilskatt

Hur vet jag vad och när jag ska betala?

Transportstyrelsen, som ansvarar för vägtrafikregistret, sänder ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen. Beloppet baseras på de uppgifter som finns om ditt bilägande i vägtrafikregistret.

Hur beräknar jag min fordonsskatt?

Grundbeloppet är 360 kronor per år och ska betalas för alla fordon.

Om din bil släpper ut över 90 gram koldioxid per kilometer, betalar du dessutom ett koldioxidbelopp. Mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer betalar du 107 kronor per gram och år. Över 131 gram koldioxid per kilometer betalar du 132 kronor per gram och år.

Om ditt fordon drivs på diesel, betalar du även ett miljötillägg på 250 kronor per år och ett bränsletillägg. Bränsletilläggets storlek beräknar du genom att ta det totala antalet gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer, vid blandad körning, och multiplicera det med faktorn 13,52.

Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt. Begagnade bilar berörs ej.

Hur kan jag påverka skatten genom mitt bilval?

När du väljer en bil med låga eller inga utsläpp, blir din bilskatt lägre. Det beror på att vårt fordonsskattesystem, bonus malus, är utformat för att bidra till minskade utsläpp från trafiken.

Vad är NEDC?

NEDC står för New European Driving Cycle. Detta är en mätmetod som utvecklades på 1980-talet för att mäta bilars utsläpp. På grund av teknisk utveckling, utbyggnad av infrastruktur och förändrade körmönster har NEDC blivit föråldrat och ersattes 2017 av WLTP.

Vad är WLTP?

WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Detta är en global mätmetod för utsläpp och bränsleförbrukning som används sedan slutet av 2010-talet. Testerna består av fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser.

Vad innebär förändringen från NEDC till WLTP?

I och med övergången till WLTP kan du jämföra förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bilmodell över hela världen.  WLTP ger dessutom utsläppsvärden som bättre återspeglar verkliga körförhållanden. 

Omfattas min bil av bonus-malussystemet?
Bilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som har fordonsår 2018 eller senare och har tagits i trafik efter 1 juli 2018 omfattas av bonus-malussystemet. Hur hög skatten blir beror främst på bränsletyp och utsläpp av koldioxid. Utsläppen mäts enligt den internationella testmetoden WLTP.