Mercedes-Benz Sprinter Transportbil

Köpa lätt ellastbil? Så får du klimatpremie

Publicerad 6 mars 2024

Från den 13 februari 2024 har ett nytt stöd tillkommit som gäller för lätta ellastbilar. Företag, kommuner och regioner kan nu ansöka om klimatpremie, när de vill köpa en ny eldriven lätt eller tung lastbil. Klimatpremiens syfte är att främja införandet av fordon med lägre klimatpåverkan.

LCV körandes på en landsväg

Lätt ellastbil (upp till 3,5 ton)

Stöd för köp av en eldriven lätt lastbil är baserat på skillnaden i pris mellan den eldrivna lätta lastbilen och ett motsvarande bränsledrivet fordon. Stödet kan beviljas med upp till 30 procent av den kostnad som är berättigad till stöd, men högst 50 000 kronor per lätt ellastbil.

För beslut som fattas från och med den 1 januari 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst 40 000 kronor per lätt el lastbil.

För beslut som fattas från och med den 1 juli 2025 gäller att stöd får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden, dock högst  30 000 kronor per lätt ellastbil.

Från och med den 1 oktober 2025 får inte Energimyndigheten fatta beviljandebeslut om lätta ellastbilar.

Tung ellastbil (över 3,5 ton):

Stöd för köp av en eldriven tung lastbil (utsläppsfri) får beviljas med ett belopp som motsvarar högst 25 procent av inköpskostnaden.

 • högst 30 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller stora företag.
 • högst 50 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller medelstora företag.
 • högst 60 procent av den stödberättigande kostnaden när det gäller små företag.

Vilka lätta och tunga lastbilar erbjuder Bilia som uppfyller kraven för klimatpremie? 

Hur räknar jag på vilket stöd man är berättigad? 

Om du investerar i en elektrisk lätt lastbil som är prissatts till 500 000 kr, medan en jämförbar fossildriven bil kostar 300 000 kr, beräknas stödet enligt följande: 500 000 kr - 300 000 kr = 200 000 kr x 30 % = 60 000 kr.

I detta exempel beviljas det maximala tillgängliga stödet, vilket är 50 000 kr under 2024, 40 000 kr under första halvåret 2025 och 30 000 kr från den 1 juli till den 30 september.

Vad räknas som en eldriven lätt lastbil?

En lätt lastbil med eldrift är ett fordon som är officiellt registrerat som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Den har en maximal totalvikt på 3,5 ton och drivs antingen helt av el eller av el som genereras från vätgas genom bränsleceller.

Får jag klimatpremie vid leasing?

För att få klimatpremie måste företaget kunna visa upp en faktura som är utfärdad till företaget självt. Samma företag måste vara registrerat som ägare av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister när Energimyndigheten ska göra utbetalningen av det beviljade stödet.

Dessa krav gäller oavsett om företaget äger fordonet direkt eller har det genom ett leasingavtal. I fallet med fordon som används genom leasingavtal måste den som ansöker om stödet vara den registrerade ägaren av fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Klimatpremien kan också betalas ut till leasinggivaren, förutsatt att de uppfyller alla andra krav enligt förordningen.

Andra artiklar som kan intressera dig

 • Kvinna på parkeringKvinna på parkering

  Tips inför långresa med elbil

  Planera din långkörning med elbil för att få en så behaglig resa som möjligt. 

  Vi tipsar hur du kan förbereda dig.

 • Vilken laddbox ska du välja?

  Att välja rätt laddbox kan vara en utmaning. Det är många begrepp att hålla koll på.

  Vi reder ut frågetecken och försöker guida dig till en box som passar dig.

 • Kvinna vid bil vid havetKvinna vid bil vid havet

  Guide till ditt första bilköp

  Ska du göra ditt första bilköp? Ta del av våra tips för att göra processen så smidigt som möjligt.