WLTP bilskatt

Bilskatt och testmetoden WLTP

1  januari 2020 ändrades bilskatten för nya bilar

Vid årsskiftet 2020 skedde en stor förändring av bilskatten Bonus Malus, som varit i kraft sedan 1 juli 2018. Precis som tidigare får bilar som släpper ut 95 gram koldioxid eller mer högre skatt i tre år. Bilar som släpper ut mellan 95 och 140 gram beskattas med 82 kr per gram. Släpper bilen ut mer än 140 gram är skatten 107 kr per gram. Skatten i sig höjs inte, men vid årsskiftet skedde en övergång till den nya mätmetoden WLTP, som ger en mer exakt uppskattning av bilens koldioxidutsläpp än den tidigare metoden NEDC. Det innebär att många bilmodeller kommer att beskattas högre, då deras beräknade utsläpp stiger med den nya mätmetoden.

Förändringen gäller dock bara nya bilar som sätts i trafik efter årsskiftet. Begagnade bilar berörs inte av förändringen.

Samtidigt mildras reglerna för dig med hybridbil. Förut låg gränsvärdet för när du kan få klimatbonus på 60 gram koldioxid per kilometer. Vid årsskiftet höjdes gränsvärdet till 70 gram, vilket betyder att många får behålla sin klimatbonus.

Vad är WLTP?

WLTP är en testmetod som mäter bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av föroreningar från personbilar och lätta lastbilar. WLTP började tillämpas 2017 och ersätter de äldre NEDC-testerna. Från och med 2019 ska alla utsläppsvärden visas i WLTP för att bättre återspegla dagens körförhållanden och så att du lättare ska kunna jämföra olika bilmodeller med varandra. 

WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure och har utvecklats med ambitionen att fungera som en global testcykel. Tack vare WLTP kommer du att kunna se förbrukning och koldioxidvärde för varje enskild bilmodell. På så sätt kan du som konsument jämföra bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp mellan olika bilmodeller över hela världen. 

WLTP-testerna består av fyra delar med olika genomsnittshastigheter: låg, medium, hög och extra hög. Varje del innehåller en mängd körfaser, stopp, acceleration och bromsfaser. För vissa biltyper testas varje drivlinjekonfiguration för att visa på bilens ljusaste (mest ekonomiska) och tyngsta (minst ekonomiska) version.

Sammanfattningsvis kan man säga att WLTP visar personbilars och lätta lastbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på ett sätt som återspeglar verkliga körförhållanden. Det ger dig som konsument ett bättre verktyg för att jämföra mellan olika bilmodeller.

NECD och WLTP – Vad är skillnaden?

Fordonets prestanda eller faktiska bränsleförbrukning påverkas inte av om det är NEDC eller WLTP som används, dock kommer utsläppsvärdena skilja sig åt beroende på testmetod.

Tidigare har man använt sig av metoden NEDC (New European Driving Cycle) som utvecklades på 1980-talet för att mäta bilars utsläpp. På grund av teknisk utveckling, utbyggnad av infrastruktur och förändrade körmönster har NEDC blivit föråldrat och ersätts nu av WLTP.

Jämfört med det tidigare systemet NEDC innehåller WLTP-testerna bland annat kraftigare accelerationer, högre maxhastigheter och längre körtid. Den nya testmetoden återspeglar hur dagens bilar och trafikvillkor ser ut.

Uppgifterna om CO2-nivåer och bränsleförbrukning kommer sannolikt bli högre med WLTP då det nya protokollet är bättre på att återspegla verkliga körscenarier. Hur mycket detta varierar kan se olika ut för olika bilmodeller. Men även om värdena kan se högre ut med WLTP så fortsätter fordonsprestandan och bränsleförbrukningen att vara densamma.

Enkelt uttryckt så ger WLTP mer exakta (och högre) värden än NEDC, men det ändrar inte den faktiska prestandan eller förbrukningen för bilen.