Garantier hos Bilia för Volvo

Garantier som följer med din Volvo

Med varje ny Volvo ingår garantier som gör ditt bilägande tryggt och bekvämt. Därför är en av världens säkraste bilar förmodligen även en av de tryggaste. För mer detaljerad information om garantier, se service- och garantiboken i din bil.

Garanti

Volvo Assistans ger dig hjälp vid vägkanten om du skulle råka ut för punktering, bränslebrist eller annan typ av driftsstopp. Garantin gäller i tre år från registreringsdagen och kan förlängas genom service på auktoriserad Volvoverkstad.


Två års nybilsgaranti

Nybilsgarantin gäller för bil och utrustning som omfattas av ditt köpeavtal. Vi som återförsäljare svarar för eventuella fel som uppkommer inom två år efter leveransdagen.


Tre års vagnskadegaranti

Om din bil skadas genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse inom tre år, täcker vagnskadegarantin reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller svensksålda bilar).


Tolv års garanti vid genomrostning

Garantin täcker delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning inom tolv år från leveransdagen.


Ett års servicegaranti

Om något fel skulle uppstå på sådant som åtgärdats enligt serviceprotokollet inom tolv månader eller till nästa rekommenderade servicetillfälle, tar vi hand om det helt kostnadsfritt, med fri lånebil under tiden (max fem mils körning).

Försäkra din Volvo Försäkra din Volvo

Försäkra din Volvo

Genom Volvia kan vi erbjuda en av marknadens bästa maskinskadeförsäkringar för din Volvo.