Företagsbilar hos Bilia med Toyota

Gör företagets bilar till en god affär

Kör du tjänstebil, är du småföretagare eller har du ansvar för bilflottan på ett företag? Vi är din partner för allt som har med företagets tjänste- och förmånsbilar att göra.

Vanliga frågor om tjänstebil

Vad är förmånsvärde?

Om du använder en bil för privat bruk, som du har fått tillåtelse att disponera i en anställning eller i ett uppdrag, uppstår en skattepliktig förmån. Förmånsvärdet är den skattepliktiga förmånen att få disponera en tjänstebil privat. Förmånsbeloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån det beloppet.

Om arbetsgivaren dessutom står för drivmedlet för den privata körningen ska det också beskattas. Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Är det någon skillnad på tjänstebil och förmånsbil?

Ja, tjänstebil är en bil som du som anställd endast får använda i tjänsten. Privat körning är begränsad till max 100 mil vid högst 10 tillfällen per år. Skulle du köra mer än så riskerar du att bli straffbeskattad. Förmånsbilen får däremot nyttjas även privat, men då ska du som anställd betala förmånsskatt. Hur hög skatten blir bestäms av bilens förmånsvärde.

Hur räknas förmånsvärdet ut?

Bilens förmånsvärde ska motsvara den summa du som anställd sparar på att nyttja företagsbilen privat jämfört med att själv äga den. Om arbetsgivaren dessutom står för drivmedel för privata körningar ska även dessa beskattas.

Bilförmånen beräknas till marknadsvärdet enligt en schablon. Du kan själv räkna ut förmånsvärdet för en specifik bilmodell på Skatteverkets webbplats.

Vad ingår, förutom själva bilen?

Om du väljer att leasa din tjänstebil hos oss, erbjuder vi ett paket kallat Business Lease. Detta innehåller, förutom själva bilen, försäkring, service (originalservice) samt garanterat restvärde. Enklare blir det inte.

Allt du behöver veta om tjänstebilar

Visst är det spännande att skaffa ny tjänstebil? Men det kan vara klurigt att förstå alla specialord och siffror. Här hjälper vi dig att reda ut begreppen.

Basbelopp

Kallas även prisbasbelopp. Detta används som grund för att beräkna värdet på din bilförmån (förmånsvärde). Prisbasbeloppet ändras från år till år. På Skatteverkets hemsida hittar du aktuellt belopp.

Bilförmån

Du som får använda din tjänstebil privat har en beskattningsbar förmån. Värdet av denna bilförmån läggs på din lön, vilket ger dig högre skatt. Arbetsgivaren behöver även betala högre sociala avgifter.  Här har Skatteverket en lista som visar hur bilförmånen beräknas utifrån nybilspris.

Bilpolicy

Företagets förhållningsregler för hantering av tjänstebilar. Det handlar till exempel om kostnadstak, regler för användning och parkering. Det kan även finnas regler som rör miljökrav, trafiksäkerhet och hur bilen ska hanteras på ett sätt som värnar företagets varumärke.

Bränsle

Oftast är det du som förare som betalar bränslet själv, för att sedan få skattefri ersättning från arbetsgivaren. Och om företaget betalar för bränslet? Då betalar du skatt på 120% av kostnaden för bränsle, medan företaget betalar sociala avgifter på bränslet, med momsavdrag. Ni kan även använda ett delat bränslekort. Då faktureras du som förare för det du kört privat, medan arbetsgivaren faktureras för det du kört i tjänsten.

Extrautrustning

Om utrustningen påverkar bilens funktion och överskrider det grundpris som Skatteverket har fått av generalagenten, då räknas den som extrautrustning i skattehänseende. Några exempel: Laddbox för elbil, automatlåda och vinterdäck. När förmånsvärdet ska räknas ut, inkluderar man priset för extrautrustningen.

Undantag: Reglerna för extrautrustning omfattar inte utrustning för kommunikation, utrustning på grund av sjukdom eller handikapp, alkolås eller elektronisk körjournal.

Företagsbil

Om din tjänstebil endast används i arbetet, kallas den företagsbil. Privat körning är då begränsad till max 100 mil vid högst 10 tillfällen per år. Skulle du köra mer än så riskerar du att bli straffbeskattad.

Förmånsbil

Om du som anställd får använda tjänstebilen även för privata syften, kallas den förmånsbil. Då räknas den som en beskattningsbar förmån.

Förmånsvärde

Har du förmånsbil kan du använda bilen även utanför arbetet. Då räknas den som en beskattningsbar förmån. Värdet av förmånen – förmånsvärdet – beräknas på 29% av basbeloppet. Till detta läggs en räntedel som baseras på priset på bilen multiplicerat med 70% av statslåneräntan plus en procentenhet, samt 13% av bilens pris. (Dessa uppgifter gäller från och med den 1 juli 2021)

Att köpa en miljöbil ger ett extra förmånligt förmånsvärde då ett schablonavdrag får göras.
Du kan läsa mer om detta här Hur fungerar bonus-malus? | Bilia

Leasing

Leasing är ett smidigt alternativ för både privatpersoner och företag. Du slipper binda kapital och du får en fast månadskostnad som eventuellt kan innehålla både service och försäkring. När leasingperioden är slut – exempelvis efter tre år – lämnar du tillbaka bilen. Vid företagsleasing betalar företaget leasingkostnaden plus hälften av momsen.

Vid så kallad operationell leasing mot företag står leasingbolaget för risken i restvärdet, och månadskostnaden redovisas som en TCO (total cost of ownership).

Miljöbil 

Som miljöbil räknas bilar som släpper ut ett lägre CO2 per kilometer, eller kan drivas på gasbränsle (vätgas, metangas eller gengas) med undantag för gasol. Exakt hur mycket CO2 en miljöbil får släppa ut kan ändras. Läs vilka nivåer som gäller idag Hur fungerar bonus-malus? | Bilia

Med en miljöbil blir förmånsvärdet extra gynnsamt. Detta då riksdagen har beslutat om ett schablonavdrag som görs beroende om bilen är elbil, laddhybrid, gas etc.
Läs mer under här Hur fungerar bonus-malus? | Bilia

Nybilspris  

Skatteverket publicerar varje år nybilsprislistor på sin hemsida.

Omfattande tjänstekörning

För dig som kört minst 3.000 mil i tjänsten under ett kalenderår, beräknas förmånsvärdet till 75% av bilens fulla värde.

Total Cost of Ownership (TCO)

TCO står för Total Cost of Ownership. På svenska kallas det ibland livscykelkostnad eller innehavskostnad. Det är ett sätt att beräkna och prognostisera alla kostnader för ett bilinnehav: värdeminskning, kapitalkostnad, bränsle, service, reparationer, däck och övriga kostnader.

Samtliga erbjudanden gäller endast fram till 2022-05-29. Månadsbelopp för laddhybrider är räknat utan klimatbonus. Vid en utbetalning av klimatbonus från Transportstyrelsen blir månadsbeloppet lägre för resterande avtalstid. Förmånsvärde är preliminärt netto vid 50% marginalskatt, baserat på 2022 års förmånsvärdesberäkning. Business Lease-exempel baserat på 36 mån, 4500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta (mar 2022). Övermil debiteras med 10 kr ex moms per mil. Onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Service och Toyota Bilförsäkring ingår. Drivmedel och vinterdäck ingår ej. Leasingpris är exkl. moms, uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Gäller endast för företagskunder och kan ej kombineras med avtal och rabatter.