Tvätta

Tvätta miljöcertifierat

På Tvätta erbjuder vi dig en skonsam biltvätt som skyddar lacken samtidigt som du värnar om miljön. Våra Tvättaanläggningar är miljöcertifierade. Med ett Biliakort får du alltid 20% rabatt på alla tvättprogram och givetvis bonus.

“1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller släpps varje år ut i vår natur på grund av biltvättning på gatan eller garageuppfarten.”

Vi renar utsläppen

Vi renar utsläppen

Vi uppfyller minst alla krav kring vattenrening och utsläpp av olja och tungmetaller som kommuner har. I våra Tvättanläggningar återvinns dessutom i genomsnitt 85 % av allt vatten, där den bästa anläggningen har hela 92 % återvinning. Det finns även oljeavskiljare kopplade till anläggningen och alla tvättmedel som används är miljöanpassade.

Miljöcertifiering ISO 14001

Miljöcertifiering ISO 14001

Tankas drivmedelstationer och Tvättaanläggningar är certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att det finns dokumentation och utbildning i ett miljöledningssystem. Hela verksamheten har gåtts igenom på ett systematiskt sätt för att ta hand om både inre och yttre miljö och miljömål är fastställda.

Välkommen till Bilia Tvätta

Se hur en riktigt smutsig bil blir som ny på bara några sekunder. Du får alltid 20% rabatt när du betalar med Biliakortet.

Hitta närmaste Tvätta