Man servar bil
Boka tid för service
Nästa

Servicegaranti

12 månaders servicegaranti

När du lämnar in bilen för en originalservice hos oss vill vi ge dig maximal trygghet och säkerhet, därför har vi vår servicegaranti. Det innebär att vi garanterar att det vi åtgärdat är enligt serviceprotokoll och fackmannamässigt utfört. Om något fel skulle uppstå på det vi åtgärdat eller kontrollerat enligt serviceprotokollet, åtar vi oss att avhjälpa felet, helt kostnadsfritt! Dessutom lånar vi dig en bil (inkl. 5 mils körning) under tiden vi åtgärdar fel inom servicegarantin.

Garantin gäller:

  • Alla våra varumärken och modeller på vilka utförts service enligt serviceprogram hos Bilia, upprättade av respektive biltillverkare.
  • Det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet samt för de reparationer vi utfört i samband med service.
  • Till nästa rekommenderade servicetillfälle, max 12 månader från utförd service.

Garantin gäller inte:

  • Komponenter vars livslängd inte kan fastställas vid den kontroll som ingår i service, t.ex. vattenpump.
  • Förbrukningsartiklar såsom däck, glödlampor, packningar, torkarblad, motorolja och spolarvätska.
  • Detaljer vi anmärkt på men inte fått åtgärda.

Garantin gäller under förutsättning:

  • Att bilen brukas och vårdats på ett normalt sätt.
  • Att bilen inte blivit utsatt för yttre åverkan t ex olyckshändelse, stöld eller annat tillgrepp, eller använts i tävlingssammanhang. 
  • Att Bilia kontaktas omgående när fel konstaterats. Att serviceprotokoll, eller annan verifikation, från senast utförd originalservice uppvisas.


För tjänster som utförts, och som inte är huvudsakligen för enskilt ändamål, ikläder vi oss ej ansvar eller skyldigheter utöver vad som ovan nämnts. För tjänster, som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.