Kvalitetspolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett gediget utbud av produkter och tjänster inom bil- och serviceaffären. Bilias målsättning är att följa kunden hela vägen. Vi vill ha glada och nöjda kunder som kommer tillbaka till oss.

Det uppnår vi genom att:

  • Uppfylla våra intressenters krav.
  • Lägga tid på att bemöta och förstå kundens förväntningar och syn på vad som är kvalitet.
  • Få våra leverantörer att dela Bilias fokus på kundomsorg och kundtillfredsställelse.
  • Skapa förståelse för att alla enheter i bolaget är beroende av varandra.
  • Öka kunskapen och medvetenheten kring kvalitetsfrågor hos anställda.
  • Regelbundet mäta och utvärdera vårt arbetssätt så att det gynnar både verksamhet och kund.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och Best Practice.