Biliakort är bekvämt och enkelt

Säkra betalningsalternativ.

Vi samarbetar med PayEx, Volvofinans och de största svenska bankerna för att erbjuda dig trygga och säkra betalningslösningar.

Betalsätt CarPay med ditt Biliakort (Volvo- eller Renaultkort)

Carpay är en betalningsapp från Volvo Finans som du kan ladda ner till din mobil från Apple Store eller Google Play. För att kunna betala med appen behöver du ha ett Bilia-, Volvo- eller Renaultkort. När du laddat ner appen loggar du in med Mobilt BankID. Saknar du Bilia- eller Renaultkort kan du enkelt ansöka direkt från appen.

När du väljer att betala med CarPay så bekräftar du din betalning i carpayappen med hjälp av Mobilt bankID. Din betalning sker sedan på din vanliga kortfaktura tillsammans med övriga kortbetalningar du gjort med ditt kreditkort.

När du betalar med CarPay så kan du också få räntefri delbetalning upp till 24 mån. Mer om Biliakortet och CarPay kan du läsa här.

Betalningssätt med PayEx.

Direktbetalning
Med direktbetalning kan du betala direkt med din internetbank hos Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Detta är ett säkert betalsätt som bankerna utvecklat där du loggar in på din internetbank och direkt överför betalningen till vårt konto.

Kortbetalningar
Vi erbjuder kortbetalningar via PayEx för kortinnehavare av Visa och Mastercard. Med 3D Secure från Visa och SecureCode från Mastercard får du en väletablerad, trygg och säker kortbetalning online.

Med dessa säkerhetslösningar så erhåller säljföretaget betalgaranti och kortinnehavaren en säkerhet på att inte kortet nyttjas av obehörig. All kortinformation hanteras enligt PCI DSS-kraven vilket innebär att vi inte sparar kortnummer i våra databaser efter avslutad affär och känslig kommunikation krypteras.

Faktura och delbetalning

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till
PayEx Credit AB,
556735-5671,
S:t Hansplan 1,
621 88 Visby.

Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till
PayEx,
621 88 Visby,

som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso.

Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Faktura
Vid betalning med faktura tas en faktureringsavgift ut med 35 kr per faktura.
Fakturan ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Delbetalning
Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med
PayEx Credit AB,
556735-5671,
S:t Hansplan 1,
621 88 Visby.

När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis.

Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna villkor för PayEx delbetala på PayEx hemsida.