Trygg med diesel

Känn dig trygg med diesel

Miljöklasser för dieselmotorer
I Sverige är bilar utsläppsklassade (tidigare benämning miljöklassade). Konsumenterna kan jämföra en bils påverkan på miljön med andra bilar och utsläppsklasser. Utsläppsklassningen väger in kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och partiklar.

Euro 6 är den senaste utsläppsklassningen och är numera obligatorisk för nyregistrerade dieselbilar. Bilar i Euro 6-klassen utsläpp är renare och har en mindre påverkan på miljön. Till skillnad från Euro 5 har Euro 6-klassade dieselbilar mer än halverat utsläppen av kväveoxider.

I Sverige efterfrågades dieselmotorer förhållandevis sent, vilket gör att vi idag har ett relativt modernt bilbestånd med dieselmotorer, där 75-80 % tillhör miljöklasserna Euro 5 eller Euro 6.

Restriktioner i miljözoner
I Sverige har åtta städer så kallade Miljözoner. I miljözonerna behöver dieselfordon hålla Euro 5 som standard, men från och med 1 januari 2021 kräver tunga dieselfordon en Euro 6-standard.

Fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 6 kan alltså köra obegränsat i miljözoner och konsumenter som väljer en Euro 6-klassad bil ska inte vara oroliga.

Tekniken går framåt
Under 2017 var varannan bil som såldes i Sverige en dieselbil. En dieselmotor har både hög verkningsgrad och prestanda och med teknikens utveckling blir den renare för varje år.

Hur mycket släpper egentligen dieselbilar ut?
För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket av kväveoxider (NOx) och partiklar (PM) som hundra nya bilar gör idag. Jämfört med en Euro 1-klassad dieselbil (1992) släpper en Euro 6-klassad dieselbil ut 95 procent mindre kväveoxider och 97 procent färre partiklar.

Källa: BilSweden