Om Bilia

Om Bilia

Allt som rör bilen. Och lite till. 

Bilia är Nordens största bilkedja med 97 anläggningar i tre länder. Vår affärsidé är att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vi fokuserar på kunden i allt vi gör och satsar på att ha de mest nöjda kunderna i branschen.

Historia

Redan 1967 togs det första steget mot det Bilia som finns idag. Då bildade AB Volvo det helägda dotterbolaget Volvator för att samordna återförsäljare och hjälpa till vid generationsskiften. Under 60-talet expanderade Volvator i Sverige. På 70- och 80-talet tog man sig även in på de danska och tyska marknaderna. Namnet ändrades till Catena i samband med börsintroduktionen 1984. Hösten 1997 fick företaget namnet Bilia och sålde då personbilar, lastbilar och entreprenadmaskiner i elva länder. Sommaren 2003 köpte AB Volvo ut Lastbilar och entreprenadmaskiner. Sedan dess är Bilias verksamhet i koncentrerad till personbilar i Sverige, Norge och Danmark.

Här finns vi

I Sverige finns vi på över trettio orter, med anläggningar runt de tre storstadsregionerna, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är vi etablerade i den sydöstra delen av landet koncentrerat till Osloområdet. I Danmark finns vi i storstadsregionen kring Köpenhamn.

Verksamhet

På samtliga marknader erbjuds kunderna bilförsäljning, finansiering, service samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. I Sverige är vi auktoriserade återförsäljare för Volvo, Renault, Ford, Hyundai, Dacia, BMW och Toyota. Vi säljer även drivmedel och har en auktionssite för begagnade bilar vid namn netbil.se

Förfrågan om behandling av personuppgifter

 Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som Bilia lagrar om personen i fråga har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få uppgift härom. Bilia lämnar utan kostnad för kunden ett utdrag per person och kalenderår. Ställs mer än en fråga per kalenderår har Bilia rätt att debitera frågeställaren en administrativ avgift. En förfrågan om registerutdrag om personuppgifter skall alltid vara skriftlig och underskriven av frågeställaren.

  • Skicka din förfrågan till:
  •  
  • Bilia Personbilar AB
  • Registervårdsansvarig
  • Box 50515
  • 202 50  Malmö.
  •  

Begäran om registerutdrag arkiveras av Bilia.

Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av Bilias produkter och tjänster, hantering av avtal, administration av garantiåtaganden, marknadsföring och upprättande av affärsförslag. 
Uppgifterna lagras i diverse olika register beroende på vilken relation du som kund eller potentiell kund har med Bilia.

Mottagare av uppgifterna

Bilia vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som Bilia samarbetar med: Fordonstillverkare eller deras generalagenter samt dess närstående bolag eller samarbetspartners, finansbolag, försäkringsbolag och myndigheter.

Rättelse av uppgifter

För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig eller att någon uppgift lagras utöver vad Bilia med stöd i lag har rätt att lagra, kan du begära att Bilia snarast rättar eller raderar uppgiften. Begäran skall göras hos Bilias personuppgiftsansvarig via e-post: 

pul@bilia.se.

Bilias personuppgiftsansvarig skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur anmärkningen hanterats.

För det fall du begärt information om vilka personuppgifter som lagras om dig gör vi dig uppmärksam på att det kan finnas ytterligare uppgifter lagrade i form av minnesanteckningar eller i löpande text som inte är strukturerade eller sökbara i Bilias dataregister.